KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-2

2018 SONRASI LİSEYE GEÇİŞ SINAVLARINDAKİ MATEMATİK SORULARININ İNCELENMESİ
Lutfi INCİKABİ,  Yasemin ERKOÇ,  Sündüz DEMİRCİ 

Bu çalışmanın amacı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) matematik sorularının öğrenme alanları, problem bağlamları, bilişsel alanlar ve problem çözme süreçleri dahilinde niteliklerini belirlemektir. Araştırma doküman analizi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın veri kaynakları 2018 yılından itibaren uygulanan orta öğretime geçiş sınavlarında sorulan ve bu sınav için MEB tarafından hazırlanan örnek sorulardan oluşmaktadır. Araştırmanın sonuçlarında LGS’ ye yönelik soru içeriklerinin büyük çoğunluğunun sayılar ve işlemler öğrenme alanında yer aldığı ve veri analizi öğrenme alanında ise diğer öğrenme alanlarına kıyasla en az soru içerdiği görülmüştür. Soruların bilişsel özellikleri incelendiğinde en fazla uygulama basamağının tercih edildiği ve özellikle bilme becerisini içeren sorulara çok az yer verildiği bulgular arasındadır. Araştırma bulguları LGS matematik sorularının genel anlamda planlama/uygulama sürecini içerdiği ve diğer problem çözme süreçlerinin (formüle etme ve kontrol etme/yansıtma) neredeyse hiç kullanılmadığı yönündedir. LGS sorularında genel olarak bilimsel bağlamın daha fazla tercih edildiği göze çarpmakta, bununla birlikte toplumsal bağlamlara yer verilme oranında yıllara göre artış olduğu; bilimsel bağlamlara yer verilme oranlarında azalma olduğu belirlenmiştir. Bulgular ilgili alan yazında tartışılmış ve ilgili öneriler sunulmuştur.Liselere Geçiş Sınavları,  Bilişsel Alan Basamakları,  Problem Çözme Süreçleri,  Problem Bağlamları ,  Liselere Geçiş Sınavları,  Bilişsel Alan Basamakları,  Problem Çözme Süreçleri,  Problem Bağlamları  
  
Makale Gönder