KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2018/Cilt 19,Sayı-1

FARKLI ÜLKELERİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLER EĞİTİMİ BOYUTUNDA KARŞILAŞTIRILMASI
TUĞBA KAFADAR,  CEMİL ÖZTÜRK,  AHMET KATILMIŞ 

Karşılaştırmalı eğitim araştırmalarının temel alanlarından biri, benzer ve/veya farklı ortam ve süreçlerde gelişen eğitim sistemlerinin belli bir zaman dilimindeki durumlarını mukayese etmektir. Bu araştırmada, üç ülkede (Türkiye, ABD ve Fransa) uygulanmakta olan sosyal bilgiler ve muadili derslerin (ahlak-vatandaşlık eğitimi) öğretim programları değerler öğretimine ilişkin unsurlar bakımından karşılaştırmak amaçlanmaktadır. Araştırma nitel araştırma yaklaşımına göre tasarlanmış olup, araştırma bulguları doküman analizi aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemesine göre belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; program vizyonlarında sıklıkla Türkiye ve ABD (New York)’de;  özyönelim-düşünce, Fransa’da ise özyönelim-davranış. Genel amaçlarda ise; sıklıkla Türkiye’de;  evrenselcilik-ilgi, güvenlik-toplumsal, ABD (New York)’da geleneksellik, Fransa ‘da evrenselcilik-ilgi, uyma-kişilerarası, program içeriklerinde ise; Türkiye ve ABD (New York) sıklıkla; geleneksellik nadiren ise uyma-kişilerarası, güvenlik-kişisel, Fransa ise evrenselcilik-ilgi nadiren ise; güvenlik-kişisel kategorilerinde değerlerin yer aldığı saptanmıştır. Öğrenme-öğretme sürecinde; ABD (New York) ve Fransa’da sıklıkla; değer açıklama, Türkiye’de ise değer analizi; nadiren ise, Türkiye ile Fransa’da ahlaki muhakeme; ABD (New York)’da ise gözlem yoluyla değer öğretim yaklaşımına yer verildiği tespit edilmiştir.Türkiye,  ABD (New York),  Fransa,  Sosyal bilgiler,  Değerler eğitimi,  Karşılaştırmalı eğitim  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.005

  
Makale Gönder