KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-2

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 2006 - 2018 ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMASI
Ömer Faruk SÖNMEZ,  Maksut ÖNLEN,  Mehmet TATAN 

8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi programında çağın gereklerine uygun olarak değişik zamanlarda güncellenmeler yapılmıştır. Bu güncellemeler ile programın genel amacı, program yapısı, eğitim yaklaşımı, kazanımı, beceri, değer, ölçme- değerlendirme boyutlarında değişiklikler meydana gelmiştir. Bu kapsamda araştırmanın amacı; 2006 ve 2018 yıllarında hazırlanmış olan 8. sınıf TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programlarının karşılaştırmalı analizini yapmaktır. Bu araştırmada, Milli Eğitim Bakanlığınca 2006 ve 2018 yıllarında hazırlanmış 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programlarının; genel amacı, program yapısı, eğitim yaklaşımı, kazanım, beceri, değer, ölçme-değerlendirme açısından meydana gelen değişimleri karşılaştırmalı olarak analiz edilmiş ve elde edilen veriler belirtilmiştir. Yapılan araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Veri kaynağını Milli Eğitim Bakanlığı 8. sınıf 2006 ve 2018 Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programları oluşturmaktadır. Bu programlar içerik analizi ile çözümlenmiştir. Yapılan analiz sonucunda öğretim programındaki genel amaçlar 14’ten 12’ye indirilmiştir. Ünite isimlerinde değişiklikler yapılmıştır. Dersin kazanım sayıları ve ders süreleri azaltılmıştır.Eğitim,  Öğretim programı,  8. Sınıf inkılâp tarihi 
  
Makale Gönder