KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-2

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OKUL HAZIR BULUNUŞLUĞU: SİSTEMATİK BİR DERLEME
Mehmet BAŞARAN,  Ayşe Belgin AKSOY 

Okul öncesi eğitim, çocuğun eğitim yaşantılarının temelidir. İlkokula geçiş sürecinde çocukların gelişimsel özellikleri ile akademik becerilerinin yeterliliği sıklıkla vurgulanır. Bu bağlamda çocukların sosyal-duygusal, bilişsel, dil, psikomotor ve bilişsel gelişim açısından okula hazır bulunuşluklarının sağlanması okul öncesi eğitiminin temel amaçlarından biri olmuştur. Bu araştırmanın amacı çocukların öğrenme yaşantıları üzerinde etkili olan okul hazır bulunuşluğu konusunu güncel verilerle sistematik bir şekilde derlemektir. Bu doğrultuda 2014-2018 tarihlerinde, belirli veri tabanlarında, Türkçe veya İngilizce yayımlanan, çocukların katılımcı olarak yer aldığı toplam 58 araştırma makalesine ulaşılmıştır. Ulaşılan makaleler incelenerek elde edilen bulgular ortaya çıkan temalara göre ayrılarak sunulmuştur. Araştırma sonucunda alanyazında okul hazır bulunuşluğunun çocuk, aile, eğitim kurumu ve öğretmen faktörleri açısından incelendiği ve bu faktörlerin içerisinde birçok değişkenin bulunduğu belirlenmiştir. Bu bulgular çocuğun okul hazır bulunuşluğunun farklı değişkenlerle incelenmesi gerektiğinin önemine işaret etmektedir. Gelecekte okul hazırbulunuşluğu konusuna ilişkin yapılacak araştırmalarda bütüncül gelişime odaklanılmasının çocuklara olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.Okul öncesi eğitimi,  okul hazırbulunuşluğu,  çocuk gelişimi. 
  
Makale Gönder