KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-4

YABANCI DİL DERS KİTABINA KRİTİK BİR DEĞERLEME
Naci KAYAOĞLU 

Bu çalışma liselerde Gngilizce derslerinde okutulan ?An English Course for Turks? adlı ders kitabının değerlendirmesini içermektedir. Çalışma bizzat dersi veren ve kitabı kullanan Gngilizce öğretmenlerinin deneyim, düşünce ve karşılaştıkları sorunlardan yola çıkılarak yapılmıştır. Veri toplamada anket ve mülakat yöntemi kullanılmıştır. Kitap, düzen, organizasyon, içerik, işlevsellik, dayandığı kavram ve dil becerileri açısından değerlendirilmiştir. Türkiye genelinde 24 farklı şehirden toplam 68 Gngilizce öğretmeni çalışmaya katılmıştır. SPSS (sürüm 11) bilgisayar destekli istatistik programıyla yapılan analizde, deneyim, cinsiyet, yaş, altyapı ve sınıf ortamı farketmeksizin Gngilizce öğretmenlerinin büyük bir kısmı ders kitabını birçok açıdan dil öğretme ve öğrenme amacına uygun bulmamışlardır. Uygulanan araştırma düzeni diğer ders kitaplarının etkinliğinin ölçülmesinde de kullanılabilir.Değerlendirme,  materyal,  Ġngilizce ders kitabı 
  
Makale Gönder