Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

Yazarlar:
Muhittin ÇALIŞKAN, Hüseyin SERÇE
TÜRKİYE’DE EĞİTİM ALANINDAKİ EYLEM ARAŞTIRMASI MAKALELERİ: BİR İÇERİK ANALİZİ

            

Yazarlar:
Erkan AKYÜREK
FEN ÖĞRETMENLERİNİN PEDAGOJİK ÇIKARIMLARIYLA ÖZYETERLİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

            

Yazarlar:
CAHİT AYTEKİN, Hale TÜRKMENOĞLU, Nihat ARIKAN
MATEMATİK VE FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KAYGI (MFÖK) ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI

            

Yazarlar:
Yasin GÖKBULUT, Osman ASLAN
2009 VE 2015 İLKOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

            

Yazarlar:
Ramazan CANSOY, Hanifi PARLAR
OKUL GELİŞİMİNİN BİR YORDAYICISI OLARAK ÖĞRETMEN PROFESYONELİZMİ

            

Yazarlar:
Ahmet KESİCİ, Bayram AŞILIOĞLU
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK DUYUŞSAL ÖZELLİKLERİ İLE TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG) SINAVLARI ÖNCESİ YAŞADIKLARI STRESİN MATEMATİK BAŞARISINA ETKİSİ

            

Yazarlar:
TUĞBA KAFADAR, CEMİL ÖZTÜRK, AHMET KATILMIŞ
FARKLI ÜLKELERİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLER EĞİTİMİ BOYUTUNDA KARŞILAŞTIRILMASI

            

Yazarlar:
Ömer Faruk DİVARCI , Fatih SALTAN
MULTİMEDYA DESTEKLİ PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ FEN EĞİTİMİNDE AKADEMİK BAŞARIYA VE TUTUMA ETKİSİ

            

Yazarlar:
Mustafa ALBAYRAK
1990 VE 2017 İLKOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

            

Yazarlar:
Davut KÖĞCE, Murtaza AYKAÇ
MATEMATİK KAZANIMLARININ ÖĞRETİMİNDE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ