Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

SOSYAL BECERİ VE SOSYAL YETERLİK


Yazarlar: Cengiz Şahin


            

TÜRK DİLİNDE ŞİMDİKİ ZAMANIN -AR EKİYLE KURULMASI


Yazarlar: Salih Demirbilek, Ahmet Günşen