Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

AİLE İÇİ İLETİŞİM VE SİBER YAŞAM: TEORİK BİR ÇÖZÜMLEME
Yazarlar: Nihat ÇALIŞKAN, Mustafa ASLANDEREN


            

EĞİTİMDE OYUNLAŞTIRMA: ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ
Yazarlar: Erinç KARATAŞ