Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

KISA BİR ÖYKÜNÜN ANATOMİSİ
Yazarlar: Hülya BALCI


            

OKUL YÖNETİCİSİNİN VİZYONER LİDERLİK ROLÜ
Yazarlar: Haydar DURUKAN


            

ÇOCUK SUÇLULUĞU VE OKULLAR İLE İLİŞKİSİ
Yazarlar: Halil IŞIK


            

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ BENLİK SAYGISI VE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazarlar: Nuri BALOĞLU, Engin KARADAĞ, Nihat ÇALIŞKAN, Tuğba KORKMAZ