Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Yazarlar: Hüseyin ÜNLÜ, Ali Murat SÜNBÜL, Latif AYDOS


            

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINA (KPSS) İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: Kerim GÜNDOĞDU, Nesrin ÇİMEN, Serap TURAN


            

V DİYAGRAMI UYGULAMALARININ TEMEL KİMYA LABORATUVARI DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
Yazarlar: Dilek ÇELİKLER, Handan GÜNEŞ, Tohit GÜNEŞ, Kıvılcım ŞENDİL


            

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Yazarlar: Ayşegül DERMAN, Erdal ÖZKAN, Yasemin ALTUK, İbrahim MÜLAZIMOĞLU