Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN WEB 2.0 TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIM DURUMLARININ İNCELENMESİ
Yazarlar: TUĞBA BAHÇEKAPILI ÖZDEMİR, AYÇA ÇEBİ


            

FEN ÖĞRETMENLERİNİN WEB-2 HAKKINDA GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: SERKAN TİMUR, BETÜL TİMUR, SERDAR ARCAGÖK, GAMZE ÖZTÜRK


            

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOİNFORMATİK FARKINDALIKLARI
Yazarlar: GÜLŞAH ZERMAN KEPCEOĞLU, BURCU TORUN, MURAT PEKTAŞ