Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

&CCEDİL;EVRİMİ&CCEDİL;İ ORTAMLARDA ARAŞTIRMA TOPLULUKLARI: ÖĞRETİM ÜYELERİ İ&CCEDİL;İN BİR YOL HARİTASI


Yazarlar: Ali Haydar Bülbül, Ufuk Tuğtekin, Ulaş İlic, Abdullah Kuzu, Ferhan Odabaşı


            

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ BENLİK SAYGISININ YORDANMASI


Yazarlar: Dilek Kurt, Eda Gürlen


            

LABORATUVAR UYGULAMALARINDA YENİ BİR YAKLAŞIM: ARGÜMAN TEMELLİ SORGULAYICI ARAŞTIRMA


Yazarlar: Pınar Seda Çetin, Duygu Metin, Ebru Kaya


            

ABD VE KANADA’DA SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ALANINDAKİ TEZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Yazarlar: Tuncay Canbulat, Görkem Avcı, Selma Sipahi


            

YÜKSEKLİK KAVRAMINA DAİR ÖĞRENCİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ


Yazarlar: Nejla Gürefe, Saliha Hilal Gültekin


            

ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÖDÜLLENDİRME UYGULAMALARI


Yazarlar: Ruhi Sarpkaya, Pınar Sarpkaya, Tahir Yılmaz, Burcu Altun


            

SINIF İ&CCEDİL;İ KONUŞMALARIN BİR ANALİZİ: DİYALOJİK Mİ MONOLOJİK Mİ?


Yazarlar: Seyit Ateş, Yasin Döğmeci, Esra Güray, Feride Fulya Gürsoy


            

&CCEDİL;EŞİTLİ NÖRO-BİLİŞSEL & NÖRO-PEDAGOJİK UYGULAMA VE MODALİTELERİN BİLİŞSEL BECERİLERİN GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


Yazarlar: Mehmet Şirin DEMİR, Mehmet Emin USTA, Ahmet YAYLA, Nejdet TAŞKIN, Yunus HASTUNÇ, Özlem ALAV