Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

&CCEDİL;EVRİMİ&CCEDİL;İ ORTAMLARDA ARAŞTIRMA TOPLULUKLARI: ÖĞRETİM ÜYELERİ İ&CCEDİL;İN BİR YOL HARİTASI


Yazarlar: Ferhan Odabaşı, Abdullah Kuzu, Ulaş İlic, Ali Haydar Bülbül, Ufuk Tuğtekin


            

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ BENLİK SAYGISININ YORDANMASI


Yazarlar: Eda Gürlen, Dilek Kurt


            

LABORATUVAR UYGULAMALARINDA YENİ BİR YAKLAŞIM: ARGÜMAN TEMELLİ SORGULAYICI ARAŞTIRMA


Yazarlar: Pınar Seda Çetin, Ebru Kaya, Duygu Metin


            

ABD VE KANADA’DA SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ALANINDAKİ TEZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Yazarlar: Görkem Avcı, Tuncay Canbulat, Selma Sipahi


            

YÜKSEKLİK KAVRAMINA DAİR ÖĞRENCİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ


Yazarlar: Saliha Hilal Gültekin, Nejla Gürefe


            

ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÖDÜLLENDİRME UYGULAMALARI


Yazarlar: Pınar Sarpkaya, Ruhi Sarpkaya, Burcu Altun, Tahir Yılmaz


            

SINIF İ&CCEDİL;İ KONUŞMALARIN BİR ANALİZİ: DİYALOJİK Mİ MONOLOJİK Mİ?


Yazarlar: Esra Güray, Seyit Ateş, Feride Fulya Gürsoy, Yasin Döğmeci


            

&CCEDİL;EŞİTLİ NÖRO-BİLİŞSEL & NÖRO-PEDAGOJİK UYGULAMA VE MODALİTELERİN BİLİŞSEL BECERİLERİN GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


Yazarlar: Mehmet Şirin DEMİR, Ahmet YAYLA, Nejdet TAŞKIN, Mehmet Emin USTA, Özlem ALAV, Yunus HASTUNÇ