Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

GENEL LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TAHRİPÇİLİĞİ ALGILARI
Yazarlar: Soner DOĞAN, İsmail DEMİR


            

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI
Yazarlar: Ahmet NALÇACI, Fatih BEKTAŞ