Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

MULTİMEDYA DESTEKLİ PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ FEN EĞİTİMİNDE AKADEMİK BAŞARIYA VE TUTUMA ETKİSİ
Yazarlar: Ömer Faruk DİVARCI , Fatih SALTAN
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.001

            

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Yazarlar: Rengin ZEMBAT , Hilal İlknur TUNÇELİ, Ezgi Akşin YAVUZ
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.002

            

TAKIM-OYUN-TURNUVA VE ÖĞRENCİ TAKIMLARI BAŞARI BÖLÜMLERİ YÖNTEMLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIK ÜZERİNE ETKİSİ
Yazarlar: Şeyma ÇALIKLAR, Ümit ŞİMŞEK
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.003

            

İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNDE GAZETELERDEN YARARLANMA
Yazarlar: Nazike KARAGÖZOĞLU
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.004

            

ÖĞRETMENLERİN YETİŞKİN EĞİTİMİ KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA ANALİZİ
Yazarlar: Özlem LALA , Taha YAZAR, Aslı ÇOLAK
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.005

            

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HIZLI OKUMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazarlar: Alemdar YALÇIN , Seher Erdoğan ÇELTİK , Şadan ALTINOK
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.006

            

ORTAOKUL MATEMATİK DERS KİTAPLARINDA YER ALAN TEMSİLLERİN ÖĞRENME ALANLARINA VE SINIFLARA GÖRE İNCELENMESİ
Yazarlar: Semahat İNCİKABİ, Abdullah Çağrı BİBER
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.007

            

SOSYAL BİLGİLER KILAVUZ KİTAPLARININ YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM DOĞRULTUSUNDA DEĞİŞEN ÖĞRETMEN ROLLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazarlar: Berna OTUZ, Gürcü Koç ERDAMAR
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.008

            

MATEMATİK VE FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KAYGI (MFÖK) ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI
Yazarlar: CAHİT AYTEKİN, Hale TÜRKMENOĞLU, Nihat ARIKAN
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.009

            

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ İLE ADAYLARININ TAMSAYILARLA DÖRT İŞLEMİ SAYMA PULLARIYLA MODELLEME BAŞARILARI
Yazarlar: Burcu DURMAZ
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.010

            

4MAT ÖĞRETİM MODELİ, BÜTÜNSEL BEYİN MODELİ’NİN FEN DERSİ ÖZ YETERLİK ALGISINA ETKİSİ
Yazarlar: Gamze TEZCAN
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.011

            

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİ BOYUTLARINA İLİŞKİN ALGILARININ KARİKATÜRİZE İFADELERİ
Yazarlar: Mehmet ARSLAN
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.012

            

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Yazarlar: Tamer KARADEMİR , Ünal TÜRKÇAPAR
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.013

            

EĞİTİMCİLERİN EĞİTİM ARAŞTIRMALARINA YÖNELİK TUTUMLARI
Yazarlar: Şeyma ERBAY, Hacı Ömer BEYDOĞAN
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.014

            

YÖNETİCİYE DUYULAN GÜVEN ALGISININ İNCELENMESİ
Yazarlar: Sinan GİRGİN , Hatice Vatansever BAYRAKTAR
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.015

            

ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TUTUMLARINA FATİH PROJESİNİN ETKİSİ
Yazarlar: Yunus GEÇER, Mehmet TAŞDEMİR
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.016

            

YABANCI UYRUKLU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜYLE TÜRKİYE
Yazarlar: Erdal YILDIRIM, Hüseyin KÖKSAL
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.017

            

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE SINIF DIŞI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
Yazarlar: Nazan Karakaş ÖZÜR, Salih ŞAHİN
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.018

            

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKICI OKUMA BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Yazarlar: Mustafa ARMUT, Mustafa TÜRKYILMAZ
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.019

            

ÖĞRENCİLERİN SINAV KAVRAMINA YÖNELİK METAFORLARININ İNCELENMESİ
Yazarlar: Duygu KOÇAK , Çilem Doğan GÜL, Emrah GÜL , Ömay Çokluk BÖKEOĞLU
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.022

            

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKULA YABANCILAŞMALARI VE OKULA YABACILAŞMALARINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER
Yazarlar: Serkan ÜNSAL
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.023

            

SİVİL TOPLUM KURULUŞU ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Yazarlar: Rüştü YEŞİL
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.025

            

İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN IŞIK KİRLİLİĞİNE VE UYGUN AYDINLATMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: Hilal FİDAN , Özge SUBAŞI , Fatih AYDIN, Dündar YENER
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.026

            

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARINDAKİ YAŞANTILARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: Özge ÇİÇEK, Esra SARAÇ
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.027

            

MATEMATİK KAZANIMLARININ ÖĞRETİMİNDE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
Yazarlar: Davut KÖĞCE, Murtaza AYKAÇ
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.028

            

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ İLE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI
Yazarlar: Hasan BAKIRCI, Mustafa Serkan GÜNBATAR
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.029

            

ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ MATEMATİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN 8. SINIF ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Yazarlar: Nadir ÇELİKÖZ , Barış DURAN
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.030

            

2009 VE 2015 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ EĞİTİM PROGRAMI ÖGELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazarlar: Selçuk ATİK, Necdet AYKAÇ
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.031

            

PROBLEM ÇÖZME SÜREÇLERİNDE ÖĞRENCİLERİN MODELLEME SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ
Yazarlar: Murat GENÇ, İlhan KARATAŞ
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.032

            

STEM VE YARATICI DRAMA
Yazarlar: Nesrin ÖZSOY
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.033

            

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İTİBAR YÖNETİMİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Yazarlar: Refik BALAY , Ahmet KAYA, Mesut YILDIRIM
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.034

            

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN AİLE EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Yazarlar: Hakan SARI, Zehra ATBAŞI, Mahmut ÇİTİL
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.035

            

1990 VE 2017 İLKOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazarlar: Mustafa ALBAYRAK
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.036

            

ÜSTBİLİŞSEL SORU SORMA STRATEJİLERİNİN ÖĞRENCİLERİN SORU SORMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ: 9. SINIF KİMYA DERSİ
Yazarlar: Hakkı KADAYIFÇI, Kübra KAYNAK
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.037

            

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN SÖZEL MUHAKEME YETENEKLERİ İLE MATEMATİK İŞLEM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Yazarlar: Bengisu KOYUNCU , Defne YABAŞ
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.038

            

MİKRO ÖĞRETİMİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Yazarlar: Tezcan KARTAL , Havva YAMAK , Nusret KAVAK
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.039

            

İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İHTİYAÇ BELİRLEME STİLLERİNİN İNCELENMESİ
Yazarlar: Ahu TANERİ, Selma YEL
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.040

            

MİKRO ÖĞRETİM TEKNİĞİNİN AKICI KONUŞMA BECERİSİNE ETKİSİ
Yazarlar: Oğuzhan KURU
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.041

            

ÖĞRETMEN ADAYLARININ AHİLİĞE İLİŞKİN METAFORLARI
Yazarlar: Ayfer ŞAHİN , İrem DEMİRBAŞ
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.042

            

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET OKUL ÖNCESİ FEN ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLERE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: Nilüfer OKUR AKÇAY
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.043

            

ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSLARINA İLİŞKİN BİR SOSYAL AĞ ANALİZİ
Yazarlar: Ümmühan AVCI, Esin ERGÜN
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.044

            

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ÖĞRENCİLERİNİN WEB TABANLI ÖĞRETİM DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ
Yazarlar: Gül ÖZÜDOĞRU, Anıl ÖZÜDOĞRU
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.045

            

ÇEVRE EĞİTİMİNİN ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE INTEGRASYONU İLE İLGİLİ İNANÇLAR: ÖLÇEK GELİŞTİRME
Yazarlar: Zişan GÜNER-ALPASLAN, Refika OLGAN, Jale ÇAKIROĞLU
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.046

            

2009 VE 2015 İLKOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Yazarlar: Yasin GÖKBULUT, Osman ASLAN
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.047

            

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLERDE YARATICI DRAMA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE SÜRECE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: Özlem KAF
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.048

            

MATEMATİK VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTEGRAL KONUSUNDAKİ KAZANIMLARININ İNCELENMESİ
Yazarlar: Okan KUZU
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.049

            

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞME KONUSUNDA KAVRAMSAL DEĞİŞİM METİNLERİNE KARŞI TUTUMLARI
Yazarlar: Kader BİRİNCİ KONUR, Alipaşa AYAS
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.050

            

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÇEVRE KONULARININ ÖĞRETİMİNDE BELGESEL KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİ
Yazarlar: Ayten UÇAR, Ufuk KARAKUŞ
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.051

            

ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMİ İLE ÖĞRENME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Yazarlar: Ramazan BULUT, Gürbüz OCAK
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.052

            

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK VE MATEMATİK ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ALGILARI
Yazarlar: Kamuran TARİM, M. Sencer Bulut Özsezer M. SENCER BULUT ÖZSEZER, H. Beyza CANBAZOĞLU
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.053

            

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜREÇ BECERİLERİYLE İLGİLİ İNANÇ DÜZEYLERİ (DOĞU KARADENİZ ÖRNEĞİ)
Yazarlar: Abdulkadir UZUNÖZ, Ali MEYDAN
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.054

            

BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ: IX. ULUSAL MÜZİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
Yazarlar: Gülden Filiz ÖNAL
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.055

            

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM ORTAMLARINDA ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: Fazilet KARAKUŞ, R. Murat KUYUBAŞIOĞLU
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.056

            

İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB 2.0 KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE KULLANIM DÜZEYLERİ
Yazarlar: Mehmet Arif ÖZERBAŞ , Özlem Akın MART
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.058

            

OKULLARDA YÜRÜTÜLEN PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: Özlem TAGAY, Firdevs Savi ÇAKAR
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.059