Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI İLETİŞİM BECERİSİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Yazarlar: Mehmet Arif ÖZERBAŞ, Mehmet BULUT, Ertuğrul USTA


            

OPTİK KONUSUNUN 9. SINIF MÜFREDATINA ALINMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
Yazarlar: Sebahaddin ALPTEKİN, Ali YILMAZ


            

GÜNLÜK YAŞAMDAKİ OLAYLARIN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI
Yazarlar: Bayram COŞTU, Suat ÜNAL, Alipaşa AYAS


            

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNTERNET KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazarlar: Ertuğrul USTA, Aykut Emre BOZDOĞAN, Kasım YILDIRIM