Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

MÜZİK ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ
Yazarlar: Şenol AFACAN


            

GAZETE HABERLERİNİN COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDEKİ ÖNEMİ
Yazarlar: Necati TOMAL, Cemile KARADENİZ, Hilmi DEMİRKAYA