Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

EĞİTİM KURUMLARINDA ÖRGÜT İKLİMİ VE ÖRGÜT ETKİNLİK ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazarlar: Engin KARADAĞ, Nuri BALOĞLU, Tuğba KORKMAZ, Nihat ÇALIŞKAN


            

ETKİN BİR FEN ÖĞRETİMİ İÇİN TARTIŞMACI SÖYLEV
Yazarlar: Osman Nafiz KAYA, Ziya KILIÇ


            

KIZ MESLEK LİSELERİNİN GÜNÜMÜZDEKİ SORUNLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: Bahattin DEMİRTAŞ, Mehmet KÜÇÜK