Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖNERİSİ HAZIRLAMA DENEYİMLERİNİN YANSITILMASI
Yazarlar: Ferhan ODABAŞI, Abdullah KUZU, Elif Buğra KUZU, Yusuf Levent ŞAHİN


            

ÖĞRETMEN ADAYLARININ FACEBOOK KULLANIMLARI VE FACEBOOK’UN MESLEKİ GELİŞİMLERİNDEKİ YERİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: Meryem BÜYÜKĠMDAT, Duygu ALBAYRAK, Feray ERDOĞMUŞ, Soner YILDIRIM, Gökhan ERYOL, Yavuz Eren ATAMAN


            

BİR BÖLÜM WEB SİTESİNİN OTANTİK GÖREVLER VE GÖZ İZLEME YÖNTEMİ ARACILIĞIYLA KULLANILABİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ
Yazarlar: Mustafa YENİAD, Sacide Güzin MAZMAN, Hakan TÜZÜN, Sedat AKBAL