Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖNERİSİ HAZIRLAMA DENEYİMLERİNİN YANSITILMASI
Yazarlar: Yusuf Levent ŞAHİN, Ferhan ODABAŞI, Elif Buğra KUZU, Abdullah KUZU


            

ÖĞRETMEN ADAYLARININ FACEBOOK KULLANIMLARI VE FACEBOOK’UN MESLEKİ GELİŞİMLERİNDEKİ YERİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: Duygu ALBAYRAK, Gökhan ERYOL, Yavuz Eren ATAMAN, Meryem BÜYÜKĠMDAT, Soner YILDIRIM, Feray ERDOĞMUŞ


            

BİR BÖLÜM WEB SİTESİNİN OTANTİK GÖREVLER VE GÖZ İZLEME YÖNTEMİ ARACILIĞIYLA KULLANILABİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ
Yazarlar: Sacide Güzin MAZMAN, Mustafa YENİAD, Hakan TÜZÜN, Sedat AKBAL