Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ
Yazarlar: Özge Aydın ŞENGÜL, Fulya Topçuoğlu ÜNAL
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.001

            

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİBER ZORBALIĞA İLİŞKİN DUYARLILIKLARININ CİNSİYET ROLLERİ VE BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Yazarlar: Hatice ODACI, Çiğdem BERBER ÇELİK
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.002

            

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİK DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: Şule POLAT
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.003

            

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK İYİ OLMANIN BİR YORDAYICISI OLARAK BENLİK AYRIMLAŞMASI
Yazarlar: Ali KARABABA, Abdullah MERT, Pınar ÇETİNER
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.004

            

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE SINIF İÇİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
Yazarlar: Derya ÖZLEM YAZLIK, Sema ÖNGÖREN
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.005

            

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖRGÜTSEL İMAJ ALGILARI
Yazarlar: Ali TAŞ , Erdem KARATAŞ, Mehmet KÜÇÜKÇENE
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.006

            

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ALGILARI: BİR METAFOR ÇALIŞMASI
Yazarlar: Alpaslan GÖZLER
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.007

            

ENSTRÜMANTAL MÜZİĞİ ÇALIŞIRKEN VE ÖĞRENİRKEN KULLANILAN STRATEJİLER ÖLÇEĞİNİN YAPI GEÇERLİĞİNİN İNCELENMESİ
Yazarlar: Mehtap AYDINER UYGUN, Özlem KILINÇER
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.008

            

YARATICI DRAMA İLE CANLILAR DÜNYASINA YOLCULUK
Yazarlar: Ayşegül OĞUZ NAMDAR , Ayşe Nur BÜLBÜL , Ahmet Osman ÇANKAL
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.009

            

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇALGI DERSİ TUTUMLARI İLE BAŞARI YÖNELİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Yazarlar: Doruk ENGÜR, Gülnihal GÜL, Hatice ÇELİKTAŞ, Nilüfer ÖZER
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.010

            

ÖĞRETMENLER İÇİN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI YETERLİK ÖLÇEĞİ (ÖBEPYÖ): ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Yazarlar: Ş. Şenay İLİK, Hakan SARI
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.011

            

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI FETEMM ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazarlar: Zeynep KOYUNLU ÜNLÜ, Zeynep DERE
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.012

            

WEBQUEST DESTEKLİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISI VE HATIRDA TUTMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Yazarlar: Buket BALLIEL ÜNAL, Nevin KOZCU ÇAKIR, Mustafa SARIKAYA
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.013

            

HAYAT BOYU ÖĞRENMEDE TÜRKİYE AÇISINDAN YENİ BİR MODEL: ÜÇÜNCÜ BAHAR ÜNİVERSİTESİ
Yazarlar: Ayhan KILIÇ, Songül ALTINIŞIK
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.014

            

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI
Yazarlar: Zeynep Merve DEMİREL, Semra SUNGUR
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.015

            

SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN (SEDANTER) LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MERAKLILIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Yazarlar: Bekir Barış CİHAN, Ebru ARAÇ ILGAR
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.016

            

OKUL MÜDÜRLERİNİN MANİPÜLATİF DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖZERKLİK ALGILARI VE BAĞLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Yazarlar: Nedim ÖZDEMİR, Selçuk TURAN
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.018