Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

FEN EĞİTİMİNDE "BİLİMSEL AÇIKLAMA" VE ÖNEMİ


Yazarlar: Emre Karaaslan, Alipaşa Ayas


            

ERGENLERDE ŞİDDET EĞİLİMİNİN YORDAYICISI OLARAK DUYGUSAL ZEKA;


Yazarlar: Seher Çelik, Cem Gençoğlu, Hatice Kumcağız


            

ETKİLİ/BAŞARILI SINIF ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ANALİZ


Yazarlar: Nail Yıldırım, Selami Öner


            

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR DURUM ARAŞTIRMASI


Yazarlar: Sedat Altıntaş, Hasret Kabaran, Güler Kabaran


            

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARINA GÖRE İLKOKULLARDA DEĞER EĞİTİMİ


Yazarlar: Ömür Bayır, Tuba Köse, Handan Deveci


            

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DÜŞÜNME TÜRLERİ BİLGİ DÜZEYLERİ


Yazarlar: Mehmet Taşdemir, Figen Taşdemir, Yunus Geçer


            

MATEMATİK EĞİTİMİ VELİ BEKLENTİ ÖLÇEĞİ'NİN GELİŞTİRİLMESİ (MEVBÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


Yazarlar: Cahit Aytekin, Serdal Baltacı, Bülent Altunkaya, Yasemin Kıymaz, Avni Yıldız


            

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME YAKLAŞIM VE MODELLERİ


Yazarlar: Firdevs Güneş


            

KADINLARIN YÖNETİCİ OLMA İSTEĞİNDE PERSONEL GÜÇLENDİRME UYGULAMALARININ ETKİSİ
Yazarlar: Mukadder Özan, Seda Gündüzalp, Zübeyde Yaraş, Hakan Polat, Gönül Şener


            

ÖĞRETMEN ADAYLARININ 2014 KPSS PUANLARININ FAKÜLTE VE ÖĞRETMENLİK ALANLARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
Yazarlar: Mutlu Tahsin Üstündağ, Haydar Yalçın, Togay Seçkin Birbudak, Erhan Güneş, Mustafa Safran


            

EPİSTEMİK İNANÇ ÖLÇEĞİ: TÜRKÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Yazarlar: Erkan Dinç, Yusuf İnel, Servet Üztemur