Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

EĞİTİMDE BİREYİ TANIMANIN ÖNEMİ


Yazarlar: Vedat Aktepe


            

ENTEGRE EĞİTİM


Yazarlar: Neriman Aral, Remziye Ceylan


            

DRAMADA BEDEN DİLİ


Yazarlar: Engin Karadağ, Nihat Çalışkan