Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞE BAŞVURMA NİYETİNDE ÖRGÜTSEL İMAJ ALGILARININ ROLÜ
Yazarlar: Şefika Şule ERÇETİN, Hilal BÜYÜKGÖZE


            

OKUDUĞUNU ANLAMA TESTİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Yazarlar: Hakan ÜLPER, Gökhan ÇETİNKAYA, Nihat BAYAT


            

ERGEN GÖZÜYLE CEZA VE ETKİLERİ
Yazarlar: Ayşe AYPAY


            

OKUL GELİŞİMİNİN BİR YORDAYICISI OLARAK ÖĞRETMEN PROFESYONELİZMİ
Yazarlar: Ramazan CANSOY, Hanifi PARLAR


            

AKADEMİK MÜKEMMELİYETÇİLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Yazarlar: Hatice ODACI, Melek KALKAN, Özkan ÇİKRIKCİ


            

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCILAŞMA DÜZEYİ
Yazarlar: Ejder ÇELİK, Emine BABAOĞLAN


            

ARUZ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: Abdulkerim KARADENİZ