Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE PROJE YAKLAŞIMI


Yazarlar: Mücahit Coşkun


            

HİRFANLI BARAJ GÖLÜ ALGLERİ


Yazarlar: Tülay Baykal, İlkay Açıkgöz


            

8-10 YAŞ GRUBU TÜRK ERKEK &CCEDİL;OCUKLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK NORMLARI


Yazarlar: Dursun Güler, Mehmet Günay, Kemal Tamer, Gül Baltacı, Kadir Gökdemir


            

CYPRINION MACROSTOMUS HECKEL, 1843 (PISCES:CYPRINIDAE)’UN KARYOTİP ANALİZİ


Yazarlar: Muhammet Gaffaroğlu, Eşref Yüksel


            

BAZI TAKIM VE FERDİ SPORLARDA RÖLATİF KUVVET DEĞERLERİNİN ARAŞTIRILMASI


Yazarlar: Latif Aydos, Hamdi Pepe, Hüseyin Karakuş