Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

ÇİZGİ GRAFİĞİNİ YORUMLAMA VE OLUŞTURMA BECERİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
Yazarlar: Evrim ERBİLGİN, Serkan ARIKAN, Hanife YABANLI


            

ÖĞRETMENLERİN KARARA KATILIMI VE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ
Yazarlar: Zülfü DEMİRTAŞ, Müslim ALANOĞLU


            

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DOĞAYA İLİŞKİN METAFORLARI
Yazarlar: Huriye ÇELİKER, Ali AKAR


            

FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ İLE ÖĞRENEN OKUL ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE İNCELENMESİ
Yazarlar: Soner DOĞAN, Celal Teyyar UĞURLU, İhsan TOPÇU, Yakup YİĞİT


            

TÜRKİYE’DEKİ KİMYA EĞİTİMİ MAKALELERİNİN İNCELENMESİ: 2000-2013
Yazarlar: Burcu ULUTAŞ, Sinem ÜNER, Nurcan OLUK, Ayşe ÇELİK, Hüseyin AKKUŞ


            

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİN ÜNİVERSİTE-TOPLUM İŞBİRLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazarlar: Adem BELDAĞ, Ali Faruk YAYLACI, Enes GÖK, Cemalettin İPEK


            

4+4+4 DÜZENLEMESİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Yazarlar: Serpil PEKDOĞAN, Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU


            

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL AĞ SİTELERİNDE GİZLİLİK FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ
Yazarlar: Hasan ÇAKIR, Gül ÖZÜDOĞRU, Şeyma Büşra BOZKURT, Kevser HAVA


            

KİMYA DERS KİTAPLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazarlar: Seyide EROĞLU, Bayram AKARSU, Oktay BEKTAŞ


            

ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNANÇ SİSTEMLERİ İLE ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA ARASINDAKİ İLİŞKİ
Yazarlar: Mehmet DEMİRBAĞ, Sevgi KINGIR, Salih ÇEPNİ