Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
Yazarlar: Suat YAPALAK, Gökhan ILGAZ


            

AİLESİNDE ENGELLİ BİREY BULUNAN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ SOSYAL BECERİLERİ VE PROBLEM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Yazarlar: Sunay DOĞRU, Erhan ALABAY, Ayşegül SARIKAYA, Özden KUŞÇU, Gökhan KAYILI


            

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ
Yazarlar: Yılmaz ZENGİN, Enver TATAR, Türkan Berrin KAĞIZMANLI


            

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK YETERLİKLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
Yazarlar: Mehmet GÜLBURNU, Ramazan GÜRBÜZ, Emrullah ERDEM


            

FATİH PROJESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI
Yazarlar: Nükef AKSOY, Yiğit Emrah TURGUT, Hasan KARAL, Özlem ÇAKIR, Seyfullah GÖKOĞLU, İdris AKTAŞ


            

TARİH ÖĞRETİMİNDE HARİTALARIN ÖNEMİ VE KULLANIMI
Yazarlar: Mustafa SAFRAN, Tuba BİRCAN