Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

BÖCEKLERDE İNSEKTİSİDLERE DİREN&CCEDİL;


Yazarlar: Şükran Çakır, Şengül Yamaner


            

DÜNDEN-BUGÜNE TÜRKLER’DE KIZ VE KELİN KOVUU OYUNU


Yazarlar: Leyla Türkmen, Mehmet Türkmen, Osman İmamoğlu


            

ATATÜRK&CCEDİL;Ü DÜŞÜNCE SİSTEMİ


Yazarlar: Yaşar Özüçetin


            

TARİH ÖĞRETİMİNDE FOTOĞRAF KULLANIMI


Yazarlar: Bülent Akbaba


            

EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRETMENİN BEDEN DİLİ


Yazarlar: Nihat Çalışkan, Rüştü Yeşil


            

FİLİK-İ ETERYA CEMİYETİ


Yazarlar: Necla Günay