Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE KİŞİLER ARASI SORUN ÇÖZME VE STRESİN İNCELENMESİ
Yazarlar: Ahmet BEDEL, İsmail KÜÇÜKKÖSE


            

FARKLI KÜLTÜRLERDE VE EĞİTİMSEL SÜREÇTE RENKLERİN DİLİ
Yazarlar: Nihat ÇALIŞKAN, Elif KILIÇ