Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

ÖĞRETMENLERİN GENEL ÖZ YETERLİLİK ALGILARI, İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİ KULLANIMLARI VE DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Yazarlar: Sedat ALEV, Fatih BOZBAYINDIR
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.001

            

EBEVEYNİN ÇOCUK EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ YETERLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Yazarlar: RÜŞTÜ YEŞİL, ENVER ŞAHAN, MUSTAFA ASLANDEREN
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.002

            

GEOMETRİK YER PROBLEMLERİNİN YAZILIM DESTEKLİ ÇÖZÜMLERİ ESNASINDA TAHMİN ET-GÖZLE-AÇIKLA STRATEJİSİNİN KULLANILIMI
Yazarlar: Serdal BALTACI, Avni YILDIZ
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.003

            

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARI-YAPILANDIRILMIŞ PROBLEM KURMA BAĞLAMINDA OLUŞTURDUKLARI PROBLEMLERİN BAĞLAMSAL VE BİLİŞSEL YAPISI
Yazarlar: Fadime ULUSOY, İbrahim KEPCEOGLU
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.004

            

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DÜRÜSTLÜK DEĞERİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Yazarlar: Hilmi DEMİRKAYA, Ülkü Tuğçe ÇAL
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.005

            

TUBİTAK 4006 PROJELERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ, YÜRÜTÜCÜ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: ERKAN HASAN ATALMIŞ, Ahmet ATAÇ, Gülenaz SELÇUK
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.006

            

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN TEKNOLOJİ KABULÜ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Yazarlar: Volkan KUKUL, Mertcan ÜNAL, Serçin KARATAŞ, Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Ayşe YILMAZ, Esra ÖMEROĞLU
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.007

            

ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL DÜŞÜNMEYE İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI METAFORLARIN BELİRLENMESİ
Yazarlar: Cemalettin YILDIZ, Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.009

            

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER ÖNLİSANS PROGRAMININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazarlar: İlker USTA, Ayhan HAKAN
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.010

            

ÜSTÜN YETENEKLİLERDE YARATICI YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Yazarlar: NAZLI SALUK, SALİM PİLAV
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.011

            

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE YER ALAN ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ PROFİLLERİ: ORTAOKUL VE LİSE GENİŞ ÖRNEKLEM ÇALIŞMASI
Yazarlar: MİNE ÇELİKÖZ, NADİR ÇELİKÖZ
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.012

            

JOAQUÍN RODRİGO’NUN CİNCO SONATAS DE CASTİLLA PİYANO SONATLARININ FORM, ARMONİK, TEKNİK VE MÜZİKAL AÇILARDAN BENZER VE FARKLI YÖNLERİNİN İNCELENMESİ
Yazarlar: Tuğba ÇAĞLAK EKER, NEZİHE ŞENTÜRK
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.013

            

KIRŞEHİR'DE YAŞAYAN BAZI KADINLARIN SPOR YAPMA VE YAPMAMA NEDENLERİ
Yazarlar: Levent VAR
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.014

            

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜSTÜN YETENEKLİ BİREY VE ÖZEL EĞİTİM KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARI
Yazarlar: Ahsen Seda BULUT
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.015

            

OKUMA EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN TEZLERDE EĞİLİMLER: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI
Yazarlar: Dilek CERAN, Mustafa AYDİN, Ahmet Selcuk ONARICIOĞLU
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.016

            

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖÇ VE MÜLTECİ SORUNUNA İLİŞKİN TUTUMLARI
Yazarlar: EROL KOÇOĞLU, Murat SALUR
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.017

            

7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ GRAFİK OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Yazarlar: MEHMET AKPINAR
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.018

            

FEN EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ
Yazarlar: Bayram IRMAK, Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.019

            

ÖĞRENCİLERİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİ AÇISINDAN EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE VERİLEN ÖĞRETİM HİZMET KALİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Yazarlar: Gizem Şebnem BEYDOĞAN, H. ÖMER BEYDOĞAN
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.020

            

MİKROBİYOLOJİK KAVRAMLARIN ÖĞRETİLMESİNE İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Yazarlar: Salih GÜLEN, Nasip DEMİRKUŞ, Abdullah ERTAŞ
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.021