Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

COĞRAFYA’DA DENEYSEL GÖZLEM UYGULAMASI
Yazarlar: Ufuk KARAKUŞ


            

EĞİTİM BİLİMLERİ DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN İSTATİSTİKSEL BİLGİ YETERLİLİKLERİ
Yazarlar: Sultan Bilge KESKİNKILIÇ, Abbas ERTÜRK