Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMİN DOĞASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: Oktay ASLAN, Necati YALÇIN, Fatih TAŞAR


            

60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN ÇEVREYE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Yazarlar: Oğuz Serdar KESİCİOĞLU, Fatma ALİSİNANOĞLU


            

PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMI ÜZERİNE UYGULAMA GÜÇLÜK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Yazarlar: Sacit KÖSE, Hüseyin Miraç PEKTAŞ, Harun ÇELİK


            

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DOĞRU EĞİTİM YAZILIMI SEÇMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME YETERLİLİKLERİ
Yazarlar: Cem GÜZELLER, Ertuğrul USTA, Özgen KORKMAZ


            

TOPLUMSAL BİR OLGU: DİL
Yazarlar: Esma İNCE