Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

OKUR ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Yazarlar: Hakan ÜLPER, Derya YAYLI, İsmail KARAKAYA


            

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI HAKKINDA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: Çavuş ŞAHİN, Osman Yılmaz KARTAL, Aylin İMAMOĞLU


            

13-15 YAŞ ARASI ERKEK FUTBOLCULARIN DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Yazarlar: Olcay KARABULUT, Murat ATASOY, Kazım KAYA, Alparslan KARABULUT


            

KOVALENT BAĞLAR KONUSUNDA ÖĞRENCİ İMAJ VE YANLIŞ KAVRAMALARININ BELİRLENMESİ
Yazarlar: Hüseyin AKKUŞ, Ümmüye Nur TÜZÜN, Gülseda EYCEYURT


            

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM İNSANI VE BİLİMSEL BİLGİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ)
Yazarlar: Volkan Hasan KAYA, Özlem AFACAN, Dilber POLAT, Ahmet URTEKİN


            

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ
Yazarlar: Duygu KÜÇÜK, Yusuf Barış UZUN


            

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK MESLEKİ ETİK İLKELERİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Yazarlar: Şafak AYNAL, Hatice KUMANDAŞ, Kurtman ERSANLI