Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMAYLA İLGİLİ OLAYLARA BAKIŞI
Yazarlar: Nevin YILDIZ, Macid Ayhan MELEKOĞLU


            

FACEBOOK ZORBALIĞI VE MAĞDURİYETİ ÖLÇEKLERİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
Yazarlar: Şirin KÜÇÜK, İsmail ŞAHİN


            

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAZANIM-DEĞER İLİŞKİSİ
Yazarlar: Deniz TONGA, Salih USLU


            

ERGEN İNTİHARLARININ ÖNLENMESİ: EKOLOJİK BAKIŞ AÇISI
Yazarlar: Dilek GENÇTANIRIM


            

SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN SOSYOLOJİK BOYUTU
Yazarlar: Tuğba AY, Nuray FİDAN, Mustafa ERGÜN


            

YENİ BİR ÇEVRİMİÇİ SINAV MODELİ GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI
Yazarlar: Mustafa YAĞCI, Hüseyin EKİZ, Selahattin GELBAL


            

OKULA YABANCILAŞMA ÖLÇEĞİ
Yazarlar: Hüseyin ŞİMŞEK, Celil ABUZAR, Hüseyin YEGİN, Salih ŞİMŞEK, Ali DEMİR


            

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İRRASYONEL SAYILARLA İLGİLİ ANLAYIŞLARI
Yazarlar: Zeynep ÇİFTÇİ, Levent AKGÜN, Yasin Soylu


            

DİJİTAL SINIF UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: Mehmet Arif ÖZERBAŞ, Bilge Has ERDOĞAN