Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMAYLA İLGİLİ OLAYLARA BAKIŞI
Yazarlar: Macid Ayhan MELEKOĞLU, Nevin YILDIZ


            

FACEBOOK ZORBALIĞI VE MAĞDURİYETİ ÖLÇEKLERİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
Yazarlar: İsmail ŞAHİN, Şirin KÜÇÜK


            

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAZANIM-DEĞER İLİŞKİSİ
Yazarlar: Deniz TONGA, Salih USLU


            

ERGEN İNTİHARLARININ ÖNLENMESİ: EKOLOJİK BAKIŞ AÇISI
Yazarlar: Dilek GENÇTANIRIM


            

SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN SOSYOLOJİK BOYUTU
Yazarlar: Tuğba AY, Mustafa ERGÜN, Nuray FİDAN


            

YENİ BİR ÇEVRİMİÇİ SINAV MODELİ GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI
Yazarlar: Hüseyin EKİZ, Mustafa YAĞCI, Selahattin GELBAL


            

OKULA YABANCILAŞMA ÖLÇEĞİ
Yazarlar: Celil ABUZAR, Salih ŞİMŞEK, Hüseyin YEGİN, Ali DEMİR, Hüseyin ŞİMŞEK


            

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İRRASYONEL SAYILARLA İLGİLİ ANLAYIŞLARI
Yazarlar: Yasin Soylu, Levent AKGÜN, Zeynep ÇİFTÇİ


            

DİJİTAL SINIF UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: Bilge Has ERDOĞAN, Mehmet Arif ÖZERBAŞ