Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

AKADEMİSYENLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Yazarlar: Erol TURAN, Yakup AKYEL, Ersan TOLUKAN
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.20.01.001

            

ÖĞRETMENLERİN MATEMATİK OKURYAZARLIĞI VE PROBLEM KURMA ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ
Yazarlar: Kemal ÖZGEN, Yahya ÖZER, Ekrem ARSLAN
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.20.01.002

            

İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Yazarlar: YASEMİN KUŞDEMİR
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.20.01.003

            

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
Yazarlar: MEHMET ÖZCAN
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.20.01.004

            

ÜÇ BOYUTLU SANAL ÖĞRENME ORTAMINDA 5. SINIF DÜZEYİNDE KESİERLERİN ÖĞRETİMİ SECOND LİFE ÖRNEĞİ
Yazarlar: İRFAN ŞİMŞEK
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.20.01.005

            

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN PROGRAM OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ
Yazarlar: Seda ASLAN, Eda GÜRLEN
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.20.01.006