Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

DUYGUSAL ZEKÂ ÖĞRENCİ LİDERLİĞİ İÇİN BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Yazarlar: Mehmet KOÇYİĞİT, Engin KARADAĞ


            

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE STEM VE STEAM EĞİTİMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
Yazarlar: Aysun ATA AKTÜRK, Hasibe Özlen DEMİRCAN


            

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM İNSANI İMAJLARI VE BİLİMİN DOĞASI MİTLERİ*
Yazarlar: Gülseda EYCEYURT TÜRK, Ümmüye Nur TÜZÜN


            

MEDYA OKURYAZARLIĞI BAĞLAMINDA YENİ OKURYAZARLIKLAR
Yazarlar: Gıyasettin AYTAŞ, Kadir KAPLAN


            

BİLİŞİM ÇAĞINDA SOSYAL SERMAYENİN YENİ BELİRLEYİCİLERİ: DİJİTAL UÇURUM VE SOSYAL MEDYA OKURYAZARLIĞI
Yazarlar: Osman Yılmaz KARTAL, Akan Deniz YAZGAN, Remzi Y. KINCAL


            

NASIL BİR “ÖĞRETMEN” OLMAK İSTİYORUM? BÖLÜM-I
Yazarlar: Meryem GÖRECEK BAYBARS


            

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYACI ALGISI II: FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Yazarlar: Yurdal DİKMENLİ, Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ


            

VELİLERİN OKUL İKLİMİ ALGISI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI
Yazarlar: Hasan Yücel ERTEM, Gökçe GÖKALP


            

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN ALGILARI
Yazarlar: Yusuf BUDAK, Sultan Selen KULA


            

ARABALAR FİLMİNİN İÇERDİĞİ DEĞERLERE İLİŞKİN BİR İNCELEME
Yazarlar: Adem BELDAĞ, Seher YARAR KAPTAN


            

DİJİTAL YERLİLER VE BİLGİ KAYNAKLARI
Yazarlar: Haydar YALÇIN