Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

BİR METİNLERARASILIK ÖRNEĞİ: KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ VARYANTLARI
Yazarlar: Fatih Çetin ÇETİNKAYA, Mücahit DURMAZ, Muhammet SÖNMEZ


            

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARIN MATEMATİK VE FEN ÖĞRETİM KAYGILARININ İNCELENMESİ
Yazarlar: Hale TÜRKMENOĞLU, Cahit AYTEKİN, Nihat ARIKAN


            

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE METİN SEÇİMİ
Yazarlar: Tayfun HAYKIR, Aliye USLU ÜSTTEN