Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

SOSYAL MEDYA KULLANIMI: GÖRME ENGELLİ KULLANICILARIN DENEYİMLERİ
Yazarlar: Yakup YILMAZ
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.002

            

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI
Yazarlar: Şenol AFACAN, Özlem KILINÇER
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.003

            

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIĞI İLE BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Yazarlar: Nurhak Cem DEDEBALİ, İskender DAŞDEMİR
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.004

            

JİGSAW YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN TARİH DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ VE YÖNTEM HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: Ayşe SEYHAN, Ufuk ŞİMŞEK
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.005

            

HALK EĞİTİM MERKEZİ KURSİYERLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Yazarlar: Sevgi BEKTAŞ BEDİR
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.006

            

OKUL YÖNETİCİLERİ ÖĞRETİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Yazarlar: Veda YAR YILDIRIM, Feviz DURSUN
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.007

            

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK SOSYAL SORUMLULUK ÖLÇEĞİ'NİN GELİŞTİRİLMESİ
Yazarlar: Önder ERYILMAZ, Handan DEVECİ
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.008

            

TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: Tuba ACAR-ERDOL, Fatmanur ÖZEN, Çetin TORAMAN
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.009

            

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN 21. YÜZYIL BECERİLERİ ÖZYETERLİK ALGILARI
Yazarlar: Necati CEMALOĞLU, Aslıhan Selcen ARSLANGİLAY, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Pınar BİLASA
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.010

            

ERGENLER İÇİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Yazarlar: İbrahim TAŞ
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.011

            

2018 ORTAOKUL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ HUKUK OKURYAZARLIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ
Yazarlar: ESER İRŞİ, Maksut ÖNLEN, Ömer Faruk SÖNMEZ, UĞUR POLAT
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.012

            

ÇOCUK İSTİSMARI HAKKINDA ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE METAFORİK BİR DEĞERLENDİRME: NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ
Yazarlar: Hatice UYSAL BAYRAK
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.013

            

ORTAOKUL İNGILİZCE ÖĞRETMENLERİNİN DEĞİŞİME EĞİLİMLERİ
Yazarlar: Sevcan AYDİLEK, Mehmet ARSLAN
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.014

            

LİDERLİK STİLLERİNE GÖRE ORTAYA ÇIKAN BİR TUTUM: ÖRGÜTSEL SİNİZM
Yazarlar: Mustafa ÖZGENEL, Abdurrahman HIDIROĞLU
Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.015