Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN DUYGULARLA BAŞA ÇIKMA YOLLARININ İNCELENMESİ
Yazarlar: Bahadır BOZOĞLAN, İbrahim ÇANKAYA


            

ÇAĞDAŞ OKUL MÜDÜRLERİNİN DEĞİŞEN ROLLERİ
Yazarlar: Aydın BALYER