Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

PROF. DR. ZAFER BAHÇECİ ANISINA…
Yazarlar: --- ---


            

5. SINIF ÖĞRENCİLERİYLE STEM EĞİTİMİ UYGULAMALARI
Yazarlar: Gonca KEÇECİ, Burcu ALAN, Fikriye ZENGİN


            

İLKOKUL 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE BAĞLAM TEMELLİ ÖĞRENME UYGULAMALARI
Yazarlar: Gülsüm YILDIRIM, Mehmet GÜLTEKİN


            

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASİTLİK KAVRAMI İLE İLGİLİ ANLAMALARININ ÇİZİMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazarlar: Ayşe ÇELİK, Nurcan OLUK, Sinem ÜNER, Burcu ULUTAŞ, Hüseyin AKKUŞ


            

POPÜLER ÇEVRE KAVRAMLARININ EĞİTİMİNDE GÖRSEL MATERYAL GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Yazarlar: Nasip DEMİRKUŞ, Talat BOZKURT, Salih GÜLEN


            

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİN HİDROELEKTRİK SANTRALİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: Melike TOPALOĞLU, Fatime KIYICI