Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

ÖĞRENİLEN BİLGİLERİN HATIRLANMASINDA SINAVLARIN ETKİSİ


Yazarlar: Elif YİĞİT, Fatime KIYICI


            

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YABANCI DİL EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Yazarlar: Erdoğan ÖZEL, Ahmet Sami KONCA, Hikmet ZELYURT


            

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ METAFORLAR
Yazarlar: Mehmet Taşdemir, Figen Taşdemir