Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

BİLİM HAKKINDA AHMET GNAM İLE GÖRÜGMELER VE BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİ ÜZERİNE YORUMLAR
Yazarlar: Sevinç Nihal YEŞİLOĞLU, Betül DEMİRDÖĞEN, Fitnat KÖSEOĞLU


            

KİMYANIN DOĞASI VE ARGÜMANTASYONU ANLAMA: KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE BİR DURUM ÇALIŞMASI
Yazarlar: Sibel ERDURAN, Ebru KAYA, Pınar Seda CETİN


            

5-9 YAŞ ARASI ÖĞRENCİLERE BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİ İÇİN DELİLE DAYALI STRATEJİLER
Yazarlar: Vanashri NARGUND, Khemmawadee PONGSANON, Valarie AKERSON, Ingrid WEILAND


            

BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİNDE İLK ADIM: YENİ TOPLUM ETKİNLİĞİ VE UYGULANIŞI ÜZERİNE TARTIŞMALAR
Yazarlar: Betül DEMĠRDÖĞEN, Fitnat KÖSEOĞLU, Sevinç Nihal YEġĠLOĞLU


            

BİLİMİN DOĞASINI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÖZ-İNCELEME ÇALIŞMASI
Yazarlar: Dominike MERLE-JOHNSON, Deborah HANUSCIN, Nattida PROMYOD, Ya-Wen CHENG


            

FARKLI BRANŞLARDAKİ ALAN ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL YAPILANDIRICI YAKLAŞIMLA BİLİM ANLAYIŞLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Yazarlar: Yasemin ÖZDEM, Mustafa KURT, Betül DEMĠRDÖĞEN, Sevinç Nihal YEġĠLOĞLU