Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

BİLİM HAKKINDA AHMET GNAM İLE GÖRÜGMELER VE BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİ ÜZERİNE YORUMLAR
Yazarlar: Sevinç Nihal YEŞİLOĞLU, Betül DEMİRDÖĞEN, Fitnat KÖSEOĞLU


            

KİMYANIN DOĞASI VE ARGÜMANTASYONU ANLAMA: KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE BİR DURUM ÇALIŞMASI
Yazarlar: Pınar Seda CETİN, Sibel ERDURAN, Ebru KAYA


            

5-9 YAŞ ARASI ÖĞRENCİLERE BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİ İÇİN DELİLE DAYALI STRATEJİLER
Yazarlar: Valarie AKERSON, Ingrid WEILAND, Khemmawadee PONGSANON, Vanashri NARGUND


            

BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİNDE İLK ADIM: YENİ TOPLUM ETKİNLİĞİ VE UYGULANIŞI ÜZERİNE TARTIŞMALAR
Yazarlar: Sevinç Nihal YEġĠLOĞLU, Betül DEMĠRDÖĞEN, Fitnat KÖSEOĞLU


            

BİLİMİN DOĞASINI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÖZ-İNCELEME ÇALIŞMASI
Yazarlar: Dominike MERLE-JOHNSON, Nattida PROMYOD, Ya-Wen CHENG, Deborah HANUSCIN


            

FARKLI BRANŞLARDAKİ ALAN ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL YAPILANDIRICI YAKLAŞIMLA BİLİM ANLAYIŞLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Yazarlar: Yasemin ÖZDEM, Betül DEMĠRDÖĞEN, Sevinç Nihal YEġĠLOĞLU, Mustafa KURT