Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN NÜKLEER ENERJİ
Yazarlar: Hüseyin ATEŞ, Murat SARAÇOĞLU


            

PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: Hatice KUMCAĞIZ, Seher ÇELİK, Yaşar BARUT, Melike KOÇYİĞİT


            

HALTERCİLERDE BENLİK SAYGISI İLE YAŞAM DOYUM VE VÜCUT BENLİK ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Yazarlar: Tamer KARADEMİR, Ünal TÜRKÇAPAR, Hakkı ULUCAN, Ziya BAHADIR


            

ERGENLERİN KİMLİK OLUŞUMUNUN FACEBOOK ÜZERİNDEN İNCELENMESİ: NİTEL ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ
Yazarlar: Halil EKŞİ, Nurdan ERDEN, Hilal ERDOĞAN, Emre YILMAZ