Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK GNANÇLARININ AKADEMİK BAGARI ÜZERİNE ETKİSİ
Yazarlar: Ayşe ÇIBIK, Pınar FETTAHLIOĞLU, Ezgi GÜVEN, Mustafa AYDOĞDU, Elvan AKA


            

SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SESSİZ OKUMA HIZLARI VE OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİ
Yazarlar: Seda SARACALOĞLU, Nurhak Cem DEDEBALİ, Nuri KARASAKALOĞLU


            

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL PEDAGOJİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: Yahya ALTINKURT, Kürşad YILMAZ


            

AZINLIK GLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRETMENLERİN KARARA KATILIMI*
Yazarlar: Narod Veronik KURUĞOĞLU, Özge HACIFAZLIOĞLU


            

TEKNOLOJİK PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLAMASI
Yazarlar: Ergün ÖZTÜRK, Mehmet Barış HORZUM