Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDA YER ALAN ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME SORUMLULUĞUNU GELİŞTİRMEYE ETKİSİ
Yazarlar: Elif CÜRO, Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Hasan Hüseyin KILINÇ


            

SANAL ÖĞRENME ORTAMLARINDA SOSYAL MODEL OLARAK EĞİTSEL ARAYÜZ AJANLARI
Yazarlar: Ebru ÇAKMAK, Ramazan YILMAZ


            

YABANCI DİL DERS KİTABINA KRİTİK BİR DEĞERLEME
Yazarlar: Naci KAYAOĞLU