Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

KÜLTÜRLERARASI EĞİTİM


Yazarlar: Cengiz Şahin


            

TARİH EĞİTİMİNDE EFSANE VE DESTANLARIN ROLÜ


Yazarlar: Ahmet Şimşek


            

JOHN LOCKE’UN EĞİTİM ANLAYIŞI


Yazarlar: Mustafa Cihan