Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

OKUL YÖNETİCİLERİNDE DUYGUSAL ZEKÂ
Yazarlar: Emine BABAOĞLAN


            

TARİHSEL TARTIŞMA VE TARİHSEL TARTIŞMA METNİ YAZMA
Yazarlar: Hamza KELEŞ, Ayten KİRİŞ