Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

ÖĞRENCİ BAŞARISININ SINIFLARIN FİZİKSEL KOŞULLARI İLE İLİŞKİSİ
Yazarlar: Selda ŞENSOY, Ayşe Sağsöz


            

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA ÖZEL ATLETİZM ANTRENMANLARININ ÖZ BAKIM BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Yazarlar: Levent İlhan, Hüseyin Kırımoğlu, Mustafa Tunçel, Meryem Altun