Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

TARİH BİLİMİ VE TARİHTE NEDENSELLİK


Yazarlar: Hakan Uzun


            

MOMENTUM KAVRAMININ ÖRENME GELİŞİM SIRALAMASININ ARAŞTIRILMASI


Yazarlar: Şebnem İngec, Pervin Ünlü, Mehmet Fatih Taşar