Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

Hakkında

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır.  

Dergi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin resmi yayın organıdır ve ulusal, hakemli, akademik bir dergidir. 

Dergi yılda üç (3) kez (Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında) yayımlanır.

Ayrıca, yılda bir defadan fazla olmamak kaydıyla yapılmış olan ulusal/uluslararası toplantılarda (sempozyum, kongre, konferans, vb.) sunulan sözlü bildiriler ve kültürümüzün önemli olayları, şahsiyetleri ile ilgili özel sayı yayımlanabilir. 

Dergide her sayıda bir yazarın en çok bir (1), bir yıl içerisinde de en fazla iki (2) akademik çalışmasına yer verilebilmektedir. 

Dergiye sunulan bütün makaleler kör hakemlik (çift körleme yöntemi) ilkesi ile en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. 

KEFAD online olarak yayınlanır ve değerlendirme süreci çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle yürütülür.

Bu dergide yayınlanan makaleleri okuma, kopyalama, indirme izni kullanıcılara verilmiştir.KEFAD erişime açık bir dergidir.