Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

Yayın Danışma Kurulu

Prof. Dr.  Cemalettin İPEK (Kırşehir Ahi Evran Ünv.)

Prof. Dr.  Neşe IŞIK Tertemiz  (Gazi Ünv.)

Prof. Dr. Gülay EKİCİ (Gazi Ünv.)

Prof. Dr. Çavuş ŞAHİN (Çanakkale 18 Mart Ünv.) 

Prof. Dr. Ahmet NALÇACI (Kahramanmaraş Sürçü İmam Ünv.)

Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU (Uludağ Ünv.)

Prof. Dr. Sibel ERDURAN (Bristol Ünv.)

Prof. Dr. Mustafa ERGÜN (Afyon Kocatepe Ünv.)

Prof. Dr. Ömer GEBAN (Orta Doğu Teknik Ünv.)

Prof. Dr. Cahit KAVCAR (Ankara Ünv.)

Prof. Dr. Sevgi KOYUNCU (Ondokuz Mayıs Ünv.)

Prof. Dr. Ahmet MAHİROĞLU (Gazi Ünv.)

Prof. Dr. Şeref MİRASYEDİOĞLU (Başkent Ünv.)

Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI (Anadolu Ünv.)

Prof. Dr. Mehmet ÖZYÜREK (Gazi Ünv.)

Prof. Dr. Mustafa SAFRAN (Gazi Ünv.)

Prof. Dr. Bharath SRIRAMAN (Montona Unv.)

Prof. Dr. Leman TARHAN (Dokuz Eylül Ünv.)

Prof. Dr. Mustafa TAN (Gazi Ünv.)

Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN (Gazi Ünv.)

Prof. Dr. Ann THOMPSON (Iowa State Unv.)

Prof. Dr. Lynne SCHRUM (George Mason Unv.)

Prof. Dr. Mack SHELLEY (Iowa State Unv.)

Prof. Dr. Mehmet Fatih TAŞAR (Gazi Ünv.)

Prof. Dr. Mesut DURAN (Michigan-Dearborn Ünv.)

Prof. Dr. Cengiz ALACACI (İstanbul Medeniyet Ünv.)

Prof. Dr. Gıyasettin AYTAŞ (Gazi Ünv.)

Prof. Dr. Servet KARABAĞ (Gazi Ünv.)

Doç. Dr. Zsolt LAVICZA (Cambridge Unv.)