Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

Değerlendirme Süreci

Dergiye ulaşan aday makale,

Sekretarya tarafından ön incelemeden geçirildikten sonra Editöre yönlendirilir.

Editör aday makaleyi; (1) dergi yayın politikası, (2)yayın ilkeleri, (3) yazım kuralları ve (4) aday makalenin özgünlüğü bakımından inceler. Bu inceleme sonucunda uygun bulunan aday makale ilgili alan editörlerine gönderilir. Uygun olmayan aday makaleler ise gerekçesi belirtilerek yazarına iade edilir.

Alan Editörü aday makaleyi alana uygunluğu ve alana özgünlüğü bakımından inceleyerek uygun bulunan aday makaleyi yazarın kurumu dışından olan en az 2 hakeme yönlendirir. Hakem süreci tamamlanan çalışmalar Alan Editörü tarafından hakem dönütleri göz önünde bulundurularak aday makale hakkında karar verir (Kabul- Büyük Düzeltme-Küçük Düzeltme-Red). Bu karar gerekçeleri ile birlikte yazar(lar)a iletilir.

Ancak aday makalenin yayınlanması ile ilgili nihai karar Editörler Kurulu tarafından verilir.